دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1401 (فصلنامه زمستان) 
واکاوی مفهوم «انسان» در رویکردهای سیاست گذاری فرهنگی

صفحه 33-56

محمد پورکیانی؛ حسین سوزنچی؛ محمدصادق حاجی‌ پور کریمی


واکاوی وضعیت سیاسی فرهنگی و تمدنی امامیه در قرن ششم هجری

صفحه 77-103

سیدرضا طباطبایی نیا؛ ایوب پورقیومی؛ رسول رضاپور


تحلیل تمدنی جریان اربعین، فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 129-152

محمدرضا عابدینی؛ محمدحسین ضیائی نیا؛ زهرا حصارکی


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار