لیست داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی وابستگی سازمانی لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌ا‌لمللی
محمدحسین رجبی دوانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام  
مهدی ناظمی اردکانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام Publons
قاسم پورحسن دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، گروه فلسفه Publons
حبیب الله بابایی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  
مجید بهستانی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons
عطالله بیگدلی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons
علی امینیان استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons
سید ابراهیم رئوف موسوی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
علی سروش استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons
حمید امامی فر استادیار  دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی Publons
میثم قراباغی استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons
محمد جبارپور استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)  
محمدصادق حاجی پور پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع) Publons