روند داوری فصلنامه تمدن پژوهی

بدون شک برای نویسندگان روند و زمان داوری مهم است، مسئولان فصلنامه تمدن پژوهی تلاش خواهند کرد مراحل داوری در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد.

داوری نهایی حداقل کمتر از دو ماه طول خواهد کشید؛

در صورتی که مقاله‌­ای در بازه زمانی کوتاه‌تری به نتیجه برسد نه تنها از طریق سامانه به نویسنده اطلاع رسانی خواهد شد؛ بلکه کارشناس نشریه با نویسنده مسئول تماس خواهد گرفت.