اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

به باور «فصلنامه تمدن پژوهی» تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کارکنان مجله، داوران و سایرین) می‌بایست قوانین و منشور اخلاقی فصلنامه را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند:

وظایف نویسندگان

- مقالات باید حاصل کار پژوهشی _ علمی نویسنده یا نویسندگان باشند؛

- از هرگونه سرقت علمی پرهیز شود و به ‏طور جدی اصول و قواعد کار علمی در زمینه پژوهش رعایت گردد؛

- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است؛

- هنگام ارسال مقاله، نباید مقاله یا بخشی از آن در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم‏زمان در جریال داوری و یا چاپ باشد؛

- نویسنده یا نویسندگان معتقد به منافع و امنیت ملی باشند و الزامات آن را در کار پژوهشی خود رعایت کنند؛

- مسؤلیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسنده و یا نویسندگان است؛

- نویسنده یا نویسندگان در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند، حتماً نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند؛

و...

 

وظایف کارکنان فصلنامه

- کارکنان فصلنامه نیز الزامات قانونی که بر اساس آیین‌نامه‌های مرتبط وزارت علوم تعیین‌شده است یا در آینده تعیین خواهد شد، تبعیت می‌کند؛

- دست‏اندرکاران فصلنامه متعهد به بررسی بی‌‏طرفانه مقالات هستند و تنها بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی حرف‌ه‏ای، مقالات را بررسی و ارزیابی می‏‌کنند؛

- هیچ‏گونه تبعیضی (نژاد، جنسیت، گرایش جنسی ، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و...) در مراحل مختلف دریافت و ارزیابی مقالات اعمال نمی‏‌کنند؛

- اگر هر یک از مقالات مندرج در نشریه، از حیث شیوه انجام پژوهش، یافته‌ها و اعتبار مورد تشکیک قرار گیرند، کارمند مربوطه ابتدا با نویسنده (نویسنده مسئول) تماس گرفته و از آن‌ها درخواست می‌کند که به موارد مطروحه پاسخ دقیقی بدهند؛

- تحت هر شرایطی اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند: سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه، داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر و سایرین کاملاً محرمانه بوده و از آن‌ها محافظت می‌شود؛

و...