اهداف و چشم انداز

اهداف

1- اشاعه و گسترش علمی در حوزه مطالعات بنیادین تمدن‌شناسی مانند فرایند‌های ظهور، رشد و افول تمدن‌‌ها، عبرت‌های ناشی از مطالعات تمدنی، روی‌کردهای دینی به تمدن، انقلاب اسلامی و آینده تمدنی بشر و...

2- جهت‌دهی به تحقیقات و رسالات دانشگاهی و حوزوی در راستای توجه به بنیاد‌های تمدن‌پژوهی.

3- انتشار مقالات مرتبط با فلسفة تمدن، روی‌کرد تمدنی، تاریخ تمدن‌ها، فهم فرایندهای تغییرات تمدنی، انقلاب اسلامی و تمدن آیندة جهان، تمدن نوین اسلامی و نسبت آن با جهان کنونی، روی‌کرد تمدنی به مهدویت. .

4- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های محققین به خصوص در حوزه‌های مطالعات بنیادین تمدن و روی‌کردهای تمدنی به جهان و انقلاب اسلامی.

5- طرح موضوعات راهبردی و اثرگذار در دانشگاه‌ها و مجامع علمی و استفاده از آنها در اتاق فکر نیروهای مسلح به خصوص در راستای تمدن‌سازی اسلامی و آماده‌سازی نقشه جامع تمدن نوین اسلامی در تراز انقلاب اسلامی.

6- ارائه نتایج پژوهش‌ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه پاسداری از انقلاب اسلامی در حوزه انقلاب اسلامی، روی‌کردهای تمدنی و تحقق و پیش‌برندگی در حوزه تمدن‌سازی.

7- انتشار مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه تمدن‌سازی و مسائل علمی ناشی از آن در راستای حل مشکلات و مسائل روز کشور.

8- ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط از طریق آشنا کردن جامعه علمی کشور با تحقیقات ناب و عمیق دینی و غربی در زمینه‌های مرتبط با تمدن‌شناسی.

9- شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه تمدن‌شناسی و روی‌کردهای تمدنی.

10- ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط از طریق آشنا کردن جامعه علمی کشور با تحقیقات ناب و عمیق در زمینه‌های مرتبط با تمدن‌شناسی و روی‌کردهای تمدنی.

 

محورهای موضوعی فصلنامه

«محورها و زیرمحورهای بخش مبانی تمدنی»

  • مبانی فکری و فلسفه تمدن
  • وضعیت تمدنی غرب و انقلاب اسلامی ایران
  • نظام سازی و دولت سازی تمدنی
  • تربیت زمامدار و حکمرانی تمدنی

«محورها و زیرمحورهای بخش نظام سازی تمدنی»

  • فرهنگ و رسانه در افق تمدنی انقلاب اسلامی
  • جامعه سازی مسجد محور
  • آموزش و پرورش در افق تمدنی انقلاب اسلامی
  • معماری و شهرسازی اسلامی_ایرانی
  • آرمان‌شهر انقلاب اسلامی