اهداف و چشم انداز

اهداف

-گسترش علمی در حوزه مطالعات بنیادین تمدن‌شناسی مانند فرایند‌های ظهور، رشد و افول تمدن‌‌ها، روی‌کردهای دینی به تمدن، انقلاب اسلامی و...
-جهت‌دهی به تحقیقات و رسالات دانشگاهی و حوزوی
-انتشار مقالات مرتبط با انقلاب اسلامی و تمدن آینده جهان، فلسفه تمدن، تمدن نوین اسلامی و نسبت آن با جهان کنونی، روی‌کرد تمدنی به مهدویت.
-ارائه پژوهش‌ها استادان، پژوهشگران و دانشجویان  در حوزه انقلاب اسلامی
-انتشار پژوهش‌های علمی در حوزه تمدن‌سازی و مسائل علمی ناشی از آن در راستای حل مشکلات و مسائل روز کشور.

 

محورهای موضوعی فصلنامه

«بخش مبانی تمدنی»

  • مبانی فکری و فلسفه تمدن
  • وضعیت تمدنی غرب و انقلاب اسلامی ایران
  • نظام سازی و دولت سازی تمدنی
  • تربیت زمامدار و حکمرانی تمدنی

«بخش نظام سازی تمدنی»

  • فرهنگ و رسانه در افق تمدنی انقلاب اسلامی
  • جامعه سازی مسجد محور
  • آموزش و پرورش در افق تمدنی انقلاب اسلامی
  • معماری و شهرسازی اسلامی_ایرانی
  • آرمان‌شهر انقلاب اسلامی