درباره نشریه

همانطور که می‌دانید یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است؛ توجه به ماهیت تمدن‌ها در علوم متداول جهان امری دارای سابقه است و امروزه علمی را با عنوان تمدن پژوهی یا فلسفه تمدن ایجاد کرده است و صاحب‌نظران مهمی را در جهان به خود اختصاص داده است، حتی در جهان عرب که خیزش‌های تمدنی قابل توجهی نداشته است نیز این دسته از مطالعات دارای متفکرین فراوانی است.

 

علی‌رغم آن‌که طبق تصریحات مقام معظم رهبری خط حرکت نظام اسلامی به سوی تمدن اسلامی است. تاکنون در کشور ایران نشریه‌ای با موضوع تمدن و مسائل پیرامونی آن منتشر نشده است؛ پرسش‌هائی چون نظریات کلان رشد و افول تمدن‌ها، سنن الهی در تاریخ، ماهیت و چیستی روی‌کردهای تمدنی، عبرت‌های سایر تمدن‌ها برای انقلاب اسلامی و البته آینده مهدوی و نقش آن در تمدن‌ بشری موضوعاتی هستند که هر حرکت انقلابی به سوی تمدن‌سازی، باید در مورد آن‌ها تأمل نماید ولی متأسفانه تاکنون مورد توجه نشریات علمی پژوهشی قرارنگرفته‌اند.

 

این نشریه در واقع به ضروری‌ترین موضوع بنیادین انقلاب اسلامی در دهه‌های آینده خواهد پرداخت. «نظریه تمدنی انقلاب اسلامی چیست و با چه برنامه و نقشه و چه بنیاد‌هائی به سوی آن تمدن در حال حرکت است؟» از مهمترین پرسش‌هایی است که قرار است در این نشریه به آن بپردازیم.

 

در میان نشریات جهان اسلام چند نشریه با عنوان عمومی و کلی مطالعات تمدنی وجود دارد، با توجه به عام بودن موضوع مطالعات تمدنی، این نشریات، عناوین و موضوعات عام تمدنی را مورد واکاوی و بررسی قرار می‌دهند و این امر، با توجه به موضوع خاص تمدن، روشی متعارف است. اما پس از مشورت اساتید دانشگاه رویکرد موضوعی مجله، رویکردی محدودتر و خاص‌تری انتخاب شده است که قصد دارد به مسائل انقلاب اسلامی در حوزه تمدن اسلامی بپردازد. لذا عنوان نشریه «مطالعات میان رشته‌ای تمدن و انقلاب اسلامی» گویای این مسأله است.