دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1401 (فصلنامه پاییز) 

مقاله پژوهشی

کارکرد های تمدنی نظریه جسمانی بودن حدوث نفس

صفحه 11-28

احمد محمدی پیرو؛ غلامرضا فیاضی


حکمرانی فضای مجازی بر اساس انگاره مشروعیت فنی-دانشی

صفحه 115-133

سیدجمال قریشی؛ حسین مطلبی کربکندی؛ عبدالحسین کلانتری


شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه زمستان
فصلنامه پاییز
فصلنامه تابستان
فصلنامه بهار