کلیدواژه‌ها = تربیت
دلالت‌های تربیت زمامدار در اندیشه ابو حامد محمد غزالی

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 137-164

حمیدرضا محمدی نجف آبادی


الگوی تربیت زمامدار در اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 135-163

مهدی خزاعی گسک؛ حسن مجیدی