کلیدواژه‌ها = ذات گرایی تمدنی
تبادل تمدنی؛ نزاعی بر سر امکان یا امتناع

دوره 2، شماره 6، تیر 1402، صفحه 47-73

محمد پورکیانی؛ محمدصادق حاجی‌ پور کریمی