کلیدواژه‌ها = فقه نظامات
بررسی تطبیقی رویکرد شهید صدر با رویکرد سنتی فقها در موضوع شناسی مسائل مستحدثه

دوره 1، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 57-75

محسن سعیدی ابواسحاقی؛ عبدالله بهمن پوری