کلیدواژه‌ها = حدوث جسمانی نفس
کارکرد های تمدنی نظریه جسمانی بودن حدوث نفس

دوره 1، شماره 3، مهر 1401، صفحه 11-28

احمد محمدی پیرو؛ غلامرضا فیاضی