اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهزاد عمران زاده

مسئول اندیشکده شهر اسلامی_ایرانی، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

omranzadehut.ac.ir
09128079781
0009-0006-4914-1500

سردبیر

سید محمد مهدی میرباقری

اجتهاد، خارج فقه و اصول استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

mirbaqeri.ir
a.bayatanigmail.com
09127593462
0009-0000-7164-0847

جانشین سردبیر

عطاءالله بیگدلی

حقوق، تاریخ تمدن استادیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

ataollah.bigdeligmail.com
02176702510
0000-0003-1826-0639

دبیر تخصصی

محمدصادق حاجی‌ پور کریمی

فلسفه اسلامی پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

hajipour1369gmail.com
02176702510
0009-0004-9763-4348

اعضای هیات تحریریه

سید محمد مهدی میرباقری

اجتهاد، خارج فقه و اصول استاد، رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم

mirbaqeri.ir/
a.bayatanigmail.com
09127593462
0009-0000-7164-0847

حبیب الله بابایی

تاریخ تمدن و ملل اسلامی دانشیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

habz109gmail.com
02512850503
0000000275446731

علی بیات

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

niayesh37gmail.com
02142762231
0000000293153609

ابراهیم فیاض

فرهنگ و ارتباطات دانشیار، گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

efayazut.ac.ir
02188012111
0000-0003-3148-9964

قاسم پورحسن

فلسفه دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

ghpourhasan.ir/
ghasemepurhasangmail.com
02188692345
0000000336656303

سید سجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد، گروه فقه وسیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

sajjadizadyyahoo.com
02537775114
0000-0003-0289-4960

یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

www.bou.ac.ir/
firouzjaeibou.ac.ir
02532136600
0000-0001-8453-383X

محسن رضایی میرقائد

اقتصاد استاد، دانشگاه امام حسین علیه السلام

rezaee.ir/
mrezaee1404gmail.com
0000-0003-3665-1844

مهدی ناظمی اردکانی

مدیریت، اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

mnazemi32yahoo.com
02177105776
0009-0000-7071-2300

هاشم ندائی

تعلیم و تربیت دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hnedaeeyahoo.com
02177105776
0009-0008-5749-591X

حبیب زمانی محجوب

تاریخ و تمدن اسلامی دانشیار، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

zamani1358gmail.com
02531126214
0000000270058270