کلیدواژه‌ها = تمدن زیدی
بررسی شخصیت و عملکرد رهبران تمدن ساز جهان اسلام (مطالعه موردی امام هادی رسی پایه گذار تمدن زیدی در یمن)

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 109-135

محمد جواد نجفی؛ محمد حسین رجبی دوانی؛ محمد سپهری