بررسی شخصیت و عملکرد رهبران تمدن ساز جهان اسلام (مطالعه موردی امام هادی رسی پایه گذار تمدن زیدی در یمن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده فرهنگی و علوم اجتماعی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 استاد، گروه تاریخ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حکومت زیدیه یمن طولانی‌ترین دولت مذهبی در جهان اسلام است. تأسیس و تداوم دولت زیدی در ادوار مختلف تاریخ یمن در سایه مبارزه و هدایت رهبران فداکار منجر به استقرار و بقای تمدنی از جنس اندیشه زیدی در این کشور گردید تا زیدیه با سلسله ائمه زیدی یمن قرن‌های طولانی بر یمن حکمرانی نماید. در این میان جایگاه امام هادی رسی دارای ابعاد مختلف بوده و همواره از وی به عنوان الگویی برای رهبران این جریان تمدنی در یمن نام برده شده است، دارای اهمیت می‌باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال اصلی می‌باشد که شخصیت و عملکرد امام هادی رسی به عنوان پایه‌گذار تمدن زیدی در یمن چه بوده است؟
دستاورد این پژوهش که با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و شیوه توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع فارسی و عربی به خصوص متون زیدی در تاریخ یمن به دست آمده است، بیان می‌دارد که اندیشه سیاسی و اصول کلامی و فقهی امام هادی‌ رسی در جهت اعتلای تمدن اسلامی بوده و وی با داشتن روحیه ظلم‌ستیزی و جهاد با دشمنان، دین‌مداری و شایسته‌سالاری، مردم‌داری و اهتمام به عمران و آبادانی بلاد، ضمن اینکه سیاستمداری متبحر و عالمی اندیشه‌ورز می‌باشد در عملکرد سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دوران خود نیز رسالت تمدنی خویش را برای نسل‌های آینده زیدیه در یمن به خوبی انجام داده است.

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 5
فصلنامه بهار
اردیبهشت 1402
صفحه 109-135
  • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 01 مرداد 1402
  • تاریخ انتشار: 01 مرداد 1402