کلیدواژه‌ها = کارگزار
دلالت‌های تربیت زمامدار در اندیشه ابو حامد محمد غزالی

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1402، صفحه 137-164

حمیدرضا محمدی نجف آبادی