وجوه تحلیل تمدنی نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا هرچند اقدامی منحصربه‌فرد نیست و پیش‌ازاین نیز در سیره عالمان دینی سابقه داشته، اما زمان و زمینه این نامه بدان ویژگی‌ خاصی بخشیده است، به‌گونه‌‌ای که می‌توان آن را به‌عنوان یک کنش خاص در سطح تمدنی تحلیل نمو‌د. در این نامه، رأس هرم سیاسی ـ دینی مسلمانان با جایگاه حقوقی بسیار بالا، با قاعده هرم غیرمسلمانان به‌طور مستقیم گفت‌وگو می‌نماید و واسطه این گفت‌وگو را دعوت به مطالعه مقدس‌ترین متن اسلامی یعنی قرآن می‌نماید. آنچه به اهمیت این نامه می‌افزاید حیثیت‌های امکانی مختلف در قرائت و تحلیل آن می‌باشد. چنین ویژگی‌هایی به‌تنهایی قادر است یک پدیده را وصفی تمدنی ببخشد. تحلیل تمدنی نامه مذکور می‌تواند نتایج آن را حداکثری و دارای دوام بیش‌تر نماید. پیش‌بینی می‌شود این رویکرد در آینده به‌نوعی جدید از دیپلماسی در مقیاس جهانی شود، به‌ویژه این‌که تحولات تکنولوژیک در حوزه ارتباطات نیز با آن هماهنگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


پترسون، مایکل؛ هاسکر، ویلیام؛ رایشنباخ، بروس و بازینجر، دیوید (1377).‌ عقل و اعتقاد دینی (ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی). تهران: طرح نو.
خسروپناه، عبدالحسین (1379). کلام جدید. قم: مرکز مطالعات و پژوهش‏های فرهنگی حوزه علمیه.
زمانی، محمدحسن (1385). شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی غربیان. قم: بوستان کتاب.
سید قریشی، ماریه (1381). دین و اخلاق. قم: بضعه‌الرسول.
صانع‏پور، مریم (1382). فلسفه اخلاق و دین. تهران: آفتاب توسعه.
قائم‏نیا، علی‌رضا (1381). تجربه دینی و گوهر دین. قم: بوستان کتاب.
کاشف‏ الغطاء، محمدحسین (1387). نمونه‏های اخلاقی در اسلام (ترجمه آیت‌الله قاضی طباطبایی). تبریز: شفق.
ملکیان، مصطفی (1382).‌ پرسش‌هایی پیرامون معنویت. مندرج در: سنت و سکولاریسم (368-367). تهران: سروش.
نجفی، موسی (1377). اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی و غرب‏شناسی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
نصر، سید حسین (1382). صدرالمتألهین شیرازی و حکمت متعالیه (ترجمه حسین سوزنچی). تهران: سهروردی.
همتی، همایون (1383). نگرش تقلیلی به دین. هفته‏نامه پگاه حوزه، ش 3، 22-1.